Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego "SEPERD"
tel: 607 251 957

Stowarzyszenie

  • podejmujemy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
  • udzielamy pomocy rodzinom emerytów i policjantów ruchu drogowego pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej
  • działamy na rzecz środowiska emerytów i policjantów ruchu drogowego oraz ich rodzin

Nasi członkowie

  • zorganizują działania profilaktyczne
  • przygotują i przeprowadzą szkolenia specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego
  • opracują i opublikują materiały służące upowszechnieniu bezpieczeństwa w ruchu na drogach
  • podejmą każde działanie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymagające wiedzy fachowej i doświadczenia
Regulamin

Społeczna odznaka

w podziękowaniu na rzecz bezpieczeństwa w ruchu na drogach

Z galerii